ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงานธนาคาร หลายอัตรา!

0
18295
views
ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานธนาคารในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายอัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่ง Krungthai IT Next Gen
 2. ตำแหน่ง ทนายความชำนาญการ/ ทนายความอาวุโส/ ทนายความ ฝายคดีพิเศษ
 3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L) สังกัด สำนักงานธุรกิจสวนมะลิ
 4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ SME
 5. ตำแหน่ง ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส/ ที่ปรึกษากฎหมาย/ นิติกรอาวุโส/ นิติกร ฝ่ายนิติการ
 6. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M)
 7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส – เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L)
 8. ตำแหน่ง IT Innovation LAB Team
 9. ตำแหน่ง Testing and Quality Assurance
 10. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M)
 11. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M) / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M)
 12. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุน
 13. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์สาขาต่างประเทศ
 14. ตำแหน่ง Krungthai Telesales Representative (KTB TSR)

การรับสมัครงาน

ผู้ที่สนใจจะสมัครงานธนาคร สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://www.hrms.ktb.co.th/ ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2562

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้