โอกาสดีๆสำหรับ “ผู้นำรุ่นใหม่” KBank เปิดรับพนักงานธนาคาร ป.ตรีทุกสาขา

0
1019
views
สอบราชการ

โอกาสดีๆสำหรับ “ผู้นำรุ่นใหม่”
ด่วน! KBank Contact Center ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัคร Customer Care Supervisor และ Customer Care Manager
**ประจำศูนย์พิษณุโลก และ ศูนย์ขอนแก่น**

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง : Customer Care Manager

รายละเอียดงาน
– ควบคุมดูแลและวางแผนการบริหารงาน Call Center ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
– วางแผนพัฒนาระบบและกระบวนการปฏิบัติงานในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
– ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า เพื่อป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนจากลูกค้า
– บริหารจัดการพนักงานภายใต้การดูแลให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีความสุขในการทำงาน
– สื่อสารถ่ายทอดนโยบายของบริษัทให้กับพนักงาน
– วิเคราะห์และรายงานผลการบริหารงาน Call Center ให้ผู้บริหารทราบทุกสัปดาห์

คุณสมบัติ
– อายุระหว่าง 30 – 45 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
– มีประสบการณ์ในการบริหารงาน Call Center อย่างน้อย 2 ปี (ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีความรู้และทักษะการบริหารคน
– มีทักษะการสอนงาน, ทักษะการโค้ช
– มีทักษะการสื่อสารและการโน้มน้าวใจ
– มีทัศนคติเชิงบวก สามารถผสมผสานงานกับชีวิตส่วนตัวเข้าด้วยกัน (Work-Life Integration) ได้ดี
– มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

2.ตำแหน่ง : Customer Care Supervisor

รายละเอียดงาน
– ควบคุมดูแลทีม Call Center ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนด
– บริหารจัดการพนักงานภายในทีมมีความสุขในการทำงาน

คุณสมบัติ
– อายุระหว่าง 27-35 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างาน Call Center อย่างน้อย 1 ปี
– เคยผ่านงานธุรกิจธนาคาร หรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร (บัตรเครดิต, Cyber Mobile, สินเชื่อบุคคล, กองทุนรวม และอื่นๆ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
– มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
– สามารถทำงานเป็นกะได้

งานราชการ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครที่ >> https://goo.gl/nsQhHh
หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-562-8149 ได้เลยค่ะ 🙂

#KBankContactCenter #KCCCare

 

Facebook Comments