ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน (วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา) ชาย/หญิง

0
17100
views
ธ.ก.ส
ธ.ก.ส

ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)  ชาย/หญิงจำนวน 3 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)

จำนวน 3 อัตรา

**เป็นตำแหน่งลูกจ้าง ประเภทที่ 1 ซึ่งทำสัญญาจ้างเป็นรายปี (ไม่ใช่พนักงาน) หากมีผู้ผ่านเกณฑ์มากกว่าอัตราที่ธนาคารกำหนด จะขึ้นเป็นบัญชีอัตราสำรองไว้**

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 31 มกราคม 2562)

-สามารถพิงพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 25 คำ/นาที

-สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Word และ MS-Excel ได้ดี

-สามารถทำงานเป็นกะ ตามที่ธนาคารกำหนดได้ โดยไม่มีเงื่อนไข

-มีน้ำเสียงไพเราะ มีใจรักในงานให้บริการอย่างแท้จริง

-มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ที่กดดัน

-ต้องปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครได้

-หากสามารถสื่อสารภาษษอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร

ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครจากการฝากประวัติไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง http://www.irecruitbaac.com ผู้ที่เคยฝากประวัติแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็น ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ลูกจ้างประเภทที่ 1) เท่านั้น สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2562 เท่านั้น (ไฟล์เอกสารแนบ)

งานราชการอื่นๆที่เปิดสอบ

งานราชการ
สอบราชการ