บริษัท ทีโอที จำกัด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน ครั้งที่ 2/2562 หลายอัตรา!!

0
4196
views
บริษัท ทีโอที จำกัด
บริษัท ทีโอที จำกัด

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 2/2562 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักงบประมาณและการเงิน
2. นักบัญชี
3. นักการตลาด
4. นักประชาสัมพันธ์
5. นิติกร
6. บุคลากร
7. วิศวกร

8. นักคอมพิวเตอร์
9. นักบริหารผลิตภัณฑ์
10. นักบริหารงานขาย
11. นักบริหารงานพาณิชย์
12. นักบริหารงานทั่วไป
13. นักฝึกอบรม
14. นักสนับสนุนการขาย
15. นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.tot.co.th > สมัครงานทีโอที ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2562