บ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน 250 อัตรา

0
2720
views
บ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
บ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด

Walk in Interview สมัครและสัมภาษณ์ทันที วันพฤหัสบดีที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.30-15.30 น. ที่บริเวณชั้น 5 ซีคอนบางแค

ตำแหน่งที่เปิดรับ 
– เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ(รถไฟฟ้า) / เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง 50 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ประจำสถานี 200 อัตรา

วิธีการสมัคร 
ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านคิวอาร์โค้ด
ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลสมัครงานในระบบล่วงหน้าได้ที่ 
https://recruitment-regis.bemplc.co.th/Page0.aspx?id=12
ขั้นตอนที่ 3 : Print ใบสมัครจากระบบ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครงาน และยื่นเอกสารด้วยตัวเองจะได้รับการสัมภาษณ์ทันที