กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 29 อัตรา

0
2965
views
งานราชการ

ประกาศกรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 29 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

-รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา) ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 จำนวน 2 ตำแหน่ง (รายละเอียด)

-รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 6 – 15 ธันวาคม 2560 จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด)

-รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2560 จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)

-รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11(ตรัง) ระหว่างวันที่ 19 – 27 ธันวาคม 2560 จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)

-รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูยน์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2(เชียงราย)  ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2560 จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด)

-รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2560 จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด)

-รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 4 – 14 ธันวาคม 2560 จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)

-รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) ระหว่างวันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 9 อัตรา (รายละเอียด)

-รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา ระหว่างวันที่ 20 – 28 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)

-รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)

-รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2560 จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)

-รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)

-รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งกะลาสี สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)

-รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2560 จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)

-รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง และตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2560 จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด)

-รับสมัครพนักงานรากชาร ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง สังกัด กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ระหว่างวันที่ 22 – 30 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)