กรมสรรพาวุธทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 41 อัตรา

1
5110
views

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 41 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการ

สอบราชการ

สอบราชการ

 

การรับสมัครพนักงานราชการ

สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการกรมสรรพวุธทหารอากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ) และที่หมวดธุรการ ฝ่ายบริการ กองโรงงานสรรพวุธ 4 กรมสรรพวุธทหารอากาศ (ที่ตั้งกองบิน 2 จังหวัดลพบุรี) ตั้งแต่วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ในวันเวลาราชการเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.arm.rtaf.mi.th