มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 32 อัตรา

0
1900
views
สอบราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่1/2561 จำนวน 32 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

งานราชการ

 

การรับสมัครงาน

ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://hr.kku.ac.th หรือสามารถใช้บริการ ณ จุดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561

Facebook Comments