มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 19 อัตรา

0
1051
views
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จำนวน 19 อัตรา รายละเอียดดังนี้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 19 อัตรา

เงินเดือน 27,130 บาท(ปริญญาโท), 35,700 บาท(ปริญญาเอก) บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี (ภาคผนวก 2)
2.2 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน (ภาคผนวก 3)
2.3 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด (ภาคผนวก 4)
2.4 อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ (ภาคผนวก 5)
2.5 อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ภาคผนวก 6)
2.6 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ (ภาคผนวก 7)
2.7 อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ภาคผนวก 8)
2.8 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง (ภาคผนวก 9)
ทั้งนี้ การพิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของภาควิชาฯ หรือสาขาวิชาฯ เท่านั้น

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/การรับสมัครงาน

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ และสมัครได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม -21 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร 02-6132253 (ท่าพระจันทร์) หรือ 02-6965737,02-6965742 (ศูนย์รังสิต) ไฟล์เอกสารแนบ