มิตซูบิชิ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง (โบนัสประมาณ 6-7 เดือน)

0
5123
views
งานราชการ สอบราชการ

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) เป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในครัวเรือน และอุตสาหกรรม ยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทย จัดจำหน่ายมากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก จำนวนพนักงานทั้งสิ้นกว่า 6,000 คน และต้องผู้ร่วมงานที่ต้องการประสบความสำเร็จไปพร้อมกับเรา รายละเอียดดังนี้

สวัสดิการ
 1. โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ (ประมาณ 6-7เดือน)
 2. ปรับขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยปีละ 5%
 3. เบี้ยขยันสูงสุด 610 บาท
 4. รางวัลพนักงานดีเด่นสูงสุดทองคำหนัก 5 บาท
 5. เงินรางวัล เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ (บวช, สมรส, คลอดบุตร)
 6. เงินท่องเที่ยวประจำปี 1,500 บาท
 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอัตราสูงสุด 5 %
 8. ค่ารักษาพยาบาลประจำปีวงเงิน 20,000 บาท/ปี รวมครอบครัว (บิดา, มารดา, บุตร, คู่สมรส)
 9. รถรับส่งปรับอากาศทุกเส้นทางครอบคลุมถึง กทม. (ลาดพร้าว, คลองเตย, มีนบุรี)
 10. เครื่องแบบพนักงาน
 11. ประกันภัยกลุ่ม/ประกันภัยอุบัติเหตุ
 12. ค่าอาหาร (กลางวัน, ล่วงเวลา, วันหยุด)
 13. สินค้าสวัสดิการ Mitsubishi Electric ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในราคาพนักงาน
 14. สหกรณ์ออมทรัพย์
 15. วันทำงานต่อปี 245 วัน โดยประมาณ
 16. มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นและอื่นๆ อีกมากมาย
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (พื้นที่ นิคมอมตะนคร ชลบุรี)
 1. Finance Staff (1 ตำแหน่ง)
 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
 3. ISO Staff (Engineering Department)
 4. QA Engineer (2 ตำแหน่ง)
 5. Development Control Engineer
 6. Maintenance Engineer (1 ตำแหน่ง)
 7. System Engineer / Programmer
 8. Transportation Staff (1 ตำแหน่ง)
 9. โฟร์แมนแผนกขนส่ง (2 ตำแหน่ง)
 10. ช่างทดสอบเครื่องปรับอากาศ (1 ตำแหน่ง)
ตำแหน่งที่เปิดรับเพิ่มเติม
 1. QA Inspector
คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง (ชายผ่านการรับคัดเลือกการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ เรียน รด.)
-อายุ 22-28 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา สาขาเครื่องกลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีประสบการณ์ด้าน Inspector กับบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 1 ปีขึ้นไป
-สามารถใช้เครื่องมืดวัดแบบละเอียดได้เป็นอย่างดี
-สามารถใช้เครื่องมือวัด เช่น CMM, Contour, Surface Tester, Roundness, Profile Projector
-สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานเป็นกะได้
-มีความสามารถทางการวิเคราะห์ปัญหาของเสียได้เป็นอย่างดี

 1. พนักงานตรวจงานท้ายไลน์ (QC Line)
คุณสมบัติ

-เพศหญิง
-อายุ 20-27 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 / ปวช. ทุกสาขา
-มีประสบการณ์งานด้านตรวจสอบคุณภาพกับบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 1 ปีขึ้นไป
-สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดแบบละเอียดได้เป็นอย่างดี
-สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานเป็นกะได้

 1. พนักงานสโตร์ (Production Store Operator)
คุณสมบัติ

-เพศชาย (ชายผ่านการรับคัดเลือกการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ เรียน รด.)
-อายุ 19-27 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ม.6, ปวช. ทุกสาขา
-มีประสบการณ์ทำงานแผนกคลังสินค้า/สโตร์ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี
-สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานเป็นกะได้

 1. Production Team Leader (Machining/Assembly)
ลักษณะงาน

จัดเตรียมและตรวจสอบ กำลังคน, เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อนเริ่มการผลิต
ควบคุมกระบวนการผลิต, คุณภาพของการผลิต, การใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ ภายในแผนการผลิต
ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติตามกฎและระเบียบของบริษัท
ติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ใช้บังคับบัญชา
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

-เพศชาย (ชายผ่านการรับคัดเลือกการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ เรียน รด.)
-อายุ 28-38 ปี
-สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. ทุกสาขา
-มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างานฝ่ายผลิต อย่างน้อย 3 ปี ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
-มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO/TS 16949
-มีทักษะการเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-สามารถเข้ากะได้

 1. พนักงานฝ่ายผลิต (ชาย) (PD Operator)
คุณสมบัติ

-เพศชาย (ชายผ่านการรับคัดเลือกการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ เรียน รด.)
-อายุ 18-26 ปี
-ส่วนสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับ ม.6, ปวส. ทุกสาขา (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
-สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานเป็นกะได้

 1. หัวหน้าทีมคลังสินค้าและจัดส่ง (Logistics Team Leader)
ลักษณะงาน

ควบคุมการรับ การจัดเก็บ และการจ่ายสินค้า
ดูแลจัดการพื้นที่คลังสินค้าให้เรียบร้อย
ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฏและระเบียบของบริษัท
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

-อายุ 26 – 33 ปี
-จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างานส่วนงานคลังสินค้าและจัดส่ง ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อย่างน้อย 3 ปี
-มีความรู้เกี่ยวกับ FIFO, ISO, QCC, 5S, Kaizen ฯลฯ
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
-มีภาวะผู้นำ
-สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานเป็นกะได้

 1. หัวหน้าทีมฝ่ายผลิต (Production Team Leader)
ลักษณะงาน

จัดเตรียมและตรวจสอบ กำลังพล, เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อนเริ่มการผลิต
ควบคุมกระบวนการผลิต, คุณภาพของการผลิต, การใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆภายในแผนก
ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฏและระเบียบของบริษัท
อบรมพนักงานใหม่ก่อนส่งเข้าสายการผลิต
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
มีความสามารถด้านกิจกรรม TPM และ Kaizen

คุณสมบัติ

-เพศชาย, อายุ 28-38 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขา เครื่องกล, เทคโนโลยีการผลิต หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์เป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี ในส่วนงานผลิต (Machining line หรือ Assembly line)
-เคยผ่านงานในระบบตัวต่อตัว (One Price Flow) มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-เคยผ่านงานกับอุตสาหกรรมยานยนต์มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความสามารถด้านระบบคุณภาพ (ISO/TS 16949)
-สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้
-มีทักษะการเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 

สมัครที่นี่ คลิก >> สมัครงาน MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA

สามารถติดต่อสอบถาม

คุณชญานิศ (คุณเดือน) และคุณนิพล (คุณปอ)
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Amata Nakorn Industrial Estate
700/406 หมู่ที่ 7 เฟส 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทร : 038-265-800 # 2233, 2256
แฟกซ์ : 038-717-323

 

 

Facebook Comments