ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานมหาลัยฯ 38 อัตรา

0
871
views
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 28 ตำแหน่ง 38 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

ระดับ ปวส.

 • ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (โทรศัพท์) จำนวน 1 อัตรา

ระดับ ปริญญาตรี

 • ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ไฟฟ้า – เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (เครื่องกล – ไฟฟ้า – ระบบอัตโนมัติ) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (เครื่องกล – ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักพัฒนาการศึกษา (คณะครุศาสตร์ฯ) จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักพัฒนาการศึกษา (สำนักงานพัฒนาการศึกษาฯ) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์(Programmer) จำนวน 3 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ (IT Server Admin/IT Support) จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง วิศวกร (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท

 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักบรรณสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

ระดับปริญญาโท

 • ตำแหน่ง นักบริการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักจัดการตรวจติดตามงานและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง วิศวกร (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักพัฒนาการศึกษา (มจธ.ราชบุรี) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักพัฒนาการศึกษา (ด้านพัฒนาการเรียนการสอน) จำนวน 3 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักพัฒนาการศึกษา (ด้านนโยบายและแผน) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย (ด้านวิจัยนโยบาย) จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย (กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน

 • วุฒิ ปวส. 15,000 บาท
 • วุฒิปริญญาตรี 20,500 บาท
 • วุฒิปริญญาโท 24,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ https://kmutt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้