ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 71 อัตรา

0
2429
views
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 71 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

1.ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 56  อัตรา

2.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 15 อัตรา

การรับสมัครงาน

ผู้ที่สนใจจะสมัครงานราชการ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://rmutt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1-17 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่งโมง

งานราชการที่เปิดสอบในตอนนี้