สั่งคืนตำแหน่ง นักการเมือง-ขรก.ท้องถิ่น ถูกพักงาน-ย้ายเพราะคำสั่งหัวหน้า คสช.

0
636
views
ม.44

สั่งคืนตำแหน่งนักการเมืองกับข้าราชการท้องถิ่น หลังถูกย้ายเพราะ ม.44 แต่สุดท้ายไม่พบความผิดในการตรวจสอบ

คืนตำแหน่ง นักการเมือง-ขรก.ท้องถิ่น ถูกพักงาน-ย้ายเพราะคำสั่งหัวหน้า คสช.

สั่งคืนตำแหน่งนักการเมืองกับข้าราชการท้องถิ่น หลังถูกย้ายเพราะ ม.44 แต่สุดท้ายไม่พบความผิดในการตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 Workpoint News รายงานว่า มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 11/2562 เรื่อง ให้บุคคลกลับไปรับตำแหน่งเดิม เนื่องจากไม่พบความผิด หลังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้มาตรา 44 ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ มีรายชื่อทั้งหมด 15 คน ดังนี้

         1. นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปทุมธานี (คนของพรรคภูมิใจไทย)

         2. นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เลย (พ่อของนายธนยศ ทิมสุวรรณ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย)

         3. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี

         4. นายจรีพร เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

         5. นายบุญเรียง บุตรศรี นายกเทศมนตรีตำบลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย

         6. นายสมภาร เคนหาญ นายก อบต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

         7. นายประดับ กลิ่นขำ นายก อบต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

         8. นายสมศักดิ์ ธรรมเมธาพร สมาชิกเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

         9. นายสถิตย์ เฮียงราช ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

         10. นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาลตำบท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

         11. ส.ต.ต.บุญส่ง ทศพร ปลัดอบต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

         12. ว่าที่ ร.ต.ฑีชโยดม จันทกูล ปลัด อบต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

         13. ว่าที่ ร.ต.ชายแดน สุนนท์ชัย ปลัด อบต.โนนค้า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

         14. ว่าที่ ร.ต.อุดุลย์ศุภเดช พงษ์ประเสริฐ รองปลัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

         15. จ่าเอก ยุทธศักดิ์ บุษนาม รองปลัด อบต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 Workpoint News รายงานว่า มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 11/2562 เรื่อง ให้บุคคลกลับไปรับตำแหน่งเดิม เนื่องจากไม่พบความผิด หลังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้มาตรา 44 ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ มีรายชื่อทั้งหมด 15 คน ดังนี้

         1. นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปทุมธานี (คนของพรรคภูมิใจไทย)

         2. นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เลย (พ่อของนายธนยศ ทิมสุวรรณ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย)

         3. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี

         4. นายจรีพร เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

         5. นายบุญเรียง บุตรศรี นายกเทศมนตรีตำบลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย

         6. นายสมภาร เคนหาญ นายก อบต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

         7. นายประดับ กลิ่นขำ นายก อบต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

         8. นายสมศักดิ์ ธรรมเมธาพร สมาชิกเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

         9. นายสถิตย์ เฮียงราช ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

         10. นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาลตำบท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

         11. ส.ต.ต.บุญส่ง ทศพร ปลัดอบต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

         12. ว่าที่ ร.ต.ฑีชโยดม จันทกูล ปลัด อบต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

         13. ว่าที่ ร.ต.ชายแดน สุนนท์ชัย ปลัด อบต.โนนค้า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

         14. ว่าที่ ร.ต.อุดุลย์ศุภเดช พงษ์ประเสริฐ รองปลัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

         15. จ่าเอก ยุทธศักดิ์ บุษนาม รองปลัด อบต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร

ที่มา Workpoint News

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้