BEM เปิดรับพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมเดินรถไฟฟ้า จำนวน 400 อัตรา

0
4137
views
สอบราชการ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BEM เปิดรับพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมเดินรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สมัครและสัมภาษณ์ ทราบผลทันที รายละเอียดดังนี้

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ลงทะเบียนเวลา 07.30 – 10.00 น.
BEM เปิดรับพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมเดินรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ในตำแหน่ง
– เจ้าหน้าที่ประจำสถานี จำนวน 300 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ (รถไฟฟ้า) จำนวน 100 อัตรา

 

วิธีการสมัคร

– ขั้นตอนที่ 1 ลงชื่อเข้าร่วมผ่านคิวอาร์โค้ด

– ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนสมัครงาน เเละกรอกประวัติในระบบล่วงหน้าได้ที่ http://recruitment.bangkokmetro.co.th

– ขั้นตอนที่ 3 Print ใบสมัครจากระบบ พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน ติดต่อด้วยตนเองตามวันและเวลาข้างต้น

สอบถามเพิ่มเติม แผนกสรรหาและว่าจ้าง
โทร. 0-2354-2000 ต่อ 183102-6
สถานที่สมัครงาน อาคารบริหาร
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310