ลือหึ่ง!! กศน.เล็งยุบตำแหน่ง “ครูเร่ร่อน”

0
1051
views
งานราชการ

ลือสะพัด กศน. เตรียมยุบตำแหน่งครูสอนเด็กเร่ร่อน เปลี่ยนเป็น ครู ศรช. ชี้ขัดนโยบาย “ลุงตู่” ที่ต้องการลดความเหลื่อม

วันนี้ (2 ต.ค.) ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงบทบาทของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ว่า เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นเครื่องมือของรัฐ ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคมได้ดีที่สุด จึงมอบหมายให้ กศน.เร่งดำเนินการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มให้ทั่วถึงให้มากที่สุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันสถานศึกษาสังกัด กศน.หลายจังหวัด ได้ดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอยู่แล้วโดยเฉพาะเด็กเร่ร่อน เด็กแว้น คนไร้บ้าน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและให้โอกาสเด็กเหล่านี้ได้เข้าถึงระบบการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้ กศน.ให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม โดยกรมบัญชีกลางได้อนุมัติในหลักการให้ กศน.จัดการศึกษาและเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับเด็กกลุ่มได้ตามข้อตกลง ซึ่งกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 เป็นต้นมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เป็นการจัดการศึกษาที่จำเป็นต้องมีรูปแบบเฉพาะ เพื่อให้สามารถเข้าถึงเด็กกลุ่มนี้ได้ อีกทั้งเป็นการจัดการที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน ไม่สามารถใช้รูปแบบการจัดตายตัวได้ ทำให้กลุ่มเป้าหมายต่อครูต้องน้อยกว่ารูปแบบปกติ คือ ครู 1คน ต่อผู้เรียน20 คน  ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาทำให้มีหลายจังหวัดถอดใจและได้ยกเลิกการจ้างครูสอนเด็กเร่ร่อน ทำให้เด็กกลุ่มนี้เสียโอกาส และทราบว่าขณะนี้มีอีกหลายจังหวัดกำลังทยอยยุบตำแหน่งครูสอนเด็กเร่ร่อนเพื่อเปลี่ยนไปเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน(ศรช) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายปกติที่กศน.ดำเนินการเป็นปกติอยู่แล้ว ทำให้ขณะนี้ครูสอนเด็กเร่ร่อนกำลังขาดขวัญและกำลังใจ เพราะเมื่อถูกโอนไปเป็นครู ศรช. ต้องหาผู้นักศึกษาเข้ากลุ่มให้ได้ไม่ต่ำกว่า 80 คน เพราะ ครู ศรช.ที่มีอยู่ก็ยังหานักศึกษาได้ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

ที่มา: dailynews