กองการสอบตำรวจ แจ้งวิชาที่ใช้สอบตำรวจ (นสต.) มีวิชาอะไรบ้าง?

0
1478
views
วิชาที่ใช้สอบตำรวจ

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา

วิชาที่ใช้สอบตำรวจ

คุณสมบัติผู้สมัครสอบตำรวจ (นสต.)

วิชาที่ใช้สมัครสอบตำรวจ (นสต.)

1.ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 30 ข้อ
2.ภาษาไทย 25 ข้อ
3.ภาษาอังกฤษ 30 ข้อ
4.ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ข้อ
5.กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 20 ข้อ
6.สังคมฯ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ

หน่วยและอัตราที่รับสมัครสอบตำรวจ (นสต.)

กำหนดการรับสมัครสอบตำรวจ (นสต.)

 

รับสมัครฯ 29 พ.ย. – 8 ธ.ค.60 นี้ทาง http://www.policeadmissionorg/
***สอบ 21 ม.ค. 61
#รับสมัครตำรวจ
(โปรดอ่านรายละเอียดในประกาศรับสมัครฯให้ชัดเจน)
———————————————————–
(อย่าหลงเชื่อข้อมูลจากแหล่งอื่น
อย่าหลงเชื่อใคร ช่วยให้สอบได้
กส.ดำเนินการด้วยความโปร่งใส)
Facebook Comments