สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครพนักงาน และลูกจ้าง จำนวน 40 อัตรา

0
3284
views
งานราชการ

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน และลูกจ้าง จำนวน 40 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ และสมัครทางอินเทอร์เน็ต รายละเอียดดังนี้


เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงาน
1.หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
2. นักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
3. นักสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา
4. ครูวิชาภาคพื้น จำนวน 26 อัตรา
5. นักพัฒนาหลักสูตรการบิน จำนวน 2 อัตรา
6. ครูการบิน จำนวน 4 อัตรา
7. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ลูกจ้าง
1. นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2. นักเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการกิจการนักศึกษา จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัคร
สามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์ และสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2561 ที่เว็บไซต์ https://catc.thaijobjob.com/