สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 21 อัตรา

0
5824
views
สถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 21 อัตรา รายละเอียดดังนี้

สถาบันการบินพลเรือน – ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.สถาบันการบินพลเรือน ตำแหน่ง ผู้อำนวนการสำนักผู้ว่าการ

2.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง

3.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน

4.ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล

5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

6.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ

7.ตำแหน่ง ครูวิชาภาคพื้น (สังกัดกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์)

8.ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป

9.ตำแหน่ง ครูวิชาภาคพื้น (สังกัดกองวิชาบริการการบิน)

10.ตำแหน่ง ครูวิชาภาคพื้น (สังกัดกองวิชาอิเล็กทรอนิค การบิน)

11.ตำแหน่ง ครูวิชาการบิน (เครื่องบิน)

  1. ครูวิชาภาคพื้น (สังกัดกองฝึกบิน)

สถาบันการบินพลเรือน

 

สถาบันการบินพลเรือน – การรับสมัครสอบ

ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบราชการ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ https://catc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 สิงหาคม 2561 หรือสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามรายละเอียดดังนี้ (ไฟล์เอกสารแนบ)