สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 29 อัตรา

0
2255
views
สถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะเปิดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 29 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

สถาบันการบินพลเรือนตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงาน

1.ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง

2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1

3.เจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน

4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับวิชาชีพ3

5.นักบริหารงานทั่วไป1

6.นักพัฒนาเว็บไซต์1

7.นักพัฒนาระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์3

8.นักพัฒนาหลักสูตร ด้านการบิน

9.ครูวิชาภาคพื้น (หลักสูตรปริญญาโท)

10.ครูวิชาภาคพื้น

11.ครูการบิน(เครื่องบิน)

12.ครูวิชาภาคพื้น

13.เจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน

14.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับวิชาชีพ3

15.นักบริหารงานทั่วไป1

16.ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน1

 

ลูกจ้าง

1.นักบัญชี

2.นักบริหารการเงิน

3.นักเทคโนโลยีการศึกษา

4.นักวิชาการกิจการนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านกองทุนการศึกษา)

  1. นักวิชาการกิจการนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา)

6.นักบริหารงานทั่วไป

 

วิธีการรับสมัครงาน

ผู้ที่สนใจจะสมัครงานรัฐวิสาหกิจ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://catc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 5-30 พฤศจิการยน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง