สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 19 อัตรา

0
1104
views
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 จำนวน 19 อัตรา รายละเอียดดังนี้

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตำแหน่วงที่เปิดรับสมัคร

1.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา

2.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (คณะศิลปนาฏดุริยางค์) จำนวน 1 อัตรา

4.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย จำนวน 1 อัตรา

5.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (คณะศิลปวิจิตร) จำนวน 5 อัตรา

6.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (คณะศิลปศึกษา) จำนวน 5 อัตรา

7.ตำแหน่งนักจัดงานทั่วไป (วิทยาลัยช่างศิลป) จำนวน 1 อัตรา

8.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (วิทยาลัยช่างศิลป) จำนวน 1 อัตรา

9.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์) จำนวน 1 อัตรา

10.ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย) จำนวน 1 อัตรา

 

วิธีการสมัรสอบราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 ธันวาคม 2561
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์ https://bpi.thaijobjob.com

สอบราชการ , งานราชการอื่นๆที่เปิดสอบ

งานราชการ
สอบราชการ