สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 อัตรา

0
2625
views
สอบราชการ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 จำนวน 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000-42,500 บาท รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี)

1. เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ สังกัด AIC (จำนวน 1 อัตรา)

2. เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ สังกัด APC (จำนวน 1 อัตรา)

3. นักวิจัย  (Explosive Simulations) อายุไม่เกิน 28 ปี สังกัด RNE (จำนวน 1 อัตรา)

4. นักวิจัย (เคมีวัตถุระเบิด)  อายุไม่เกิน 35 ปี สังกัด RNE (จำนวน 1 อัตรา)

5. เจ้าหน้าที่กิจการพิเศษ สังกัด SCC  (จำนวน 2 อัตรา)

6. นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ  สังกัด TTA (จำนวน 1 อัตรา)

7.  เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพโดยรวม สังกัด  SQM (จำนวน 1 อัตรา)

8. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล สังกัด AHM (จำนวน 1 อัตรา)

9. นักวิจัย (Metallurgical and Material)  สังกัด RMM (จำนวน 1 อัตรา)

10 นักวิจัย (Control and Communication)  สังกัด RCC (จำนวน 1 อัตรา)

 

ปฏิบัติงาน ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.ลพบุรี

1. ช่างเทคนิคเครื่องมือกล สังกัด RWM (จำนวน 1 อัตรา)

 

ปฏิบัติงาน ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์

1. วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต สังกัด RWP (จำนวน 1 อัตรา)

2.  เจ้าหน้าที่ผสมดินขับ สังกัด RWP (จำนวน 1 อัตรา)

3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางวิศวกรรม  สังกัด RWQ (จำนวน 1 อัตรา)

 

การรับสมัคร

กำหนดการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 : ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2561  ได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม:ไฟล์เอกสารแนบ