สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 26 อัตรา

0
1293
views
สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย จำนวน 26 อัตรา รายละเอียดดังนี้

สภากาชาดไทยตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.สภากาชาดไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 6                                                จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5                   จำนวน 3 อัตรา

3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5              จำนวน 1 อัตรา

4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3-5                                 จำนวน 1 อัตรา

5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา                                    จำนวน 3 อัตรา

6.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5                           จำนวน 2 อัตรา

7.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5                           จำนวน 2 อัตรา

8.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี1-4                            จำนวน 1 อัตรา

9.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4                                            จำนวน 1 อัตรา

10.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4                            จำนวน 1 อัตรา

11.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รีดพิษงู1-4                                        จำนวน 1 อัตรา

12.ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1-4                                           จำนวน 1 อัตรา

13.ตำแหน่ง นายช่างโยธา 1-4                                            จำนวน 1 อัตรา

14.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(ชั่วคราว)                   จำนวน 1 อัตรา

15.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว)                                 จำนวน 3 อัตรา

 

วิธีสมัครสอบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ