สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา

0
894
views
สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย จำนวน 18 อัตรา รายละเอียดดังนี้

สภากาชาดไทยตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.สภากาชาดไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 จำนวน 2 อัตรา

4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา

5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 3 อัตรา

6.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 จำนวน 4 อัตรา

7.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 จำนวน 2 อัตรา

8.ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1-4 จำนวน 1 อัตรา

9.ตำแหน่ง นายช่างโยธา 1-4 จำนวน 1 อัตรา

10.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วครวญ) จำนวน 2 อัตรา

 

สภากาชาดไทย

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต http://jobtrc.redcross.or.th ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ