กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

0
1106
views
สอบราชการ

ประกาศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 18,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อุบลราชธานี)

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัวดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี วันอังคารที่ 13 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม: ไฟล์เอกสารแนบ

 

Facebook Comments