“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาทสงกรานต์ให้ช่วยกันประเพณีที่ดีไว้

0
165
views
สอบราชการ

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทสงกรานต์ประจำปี 2561 “ขอให้รักษาประเพณีอันดีงามของไทย อยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้” พร้อมประทานวโรกาสให้ผู้บริหารสำนักพุทธฯ สรงน้ำสร้างความปีติแก่ข้าราชการเป็นอย่างมาก

วันที่ (10 เม.ย.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร)  เสด็จยังพุทธมณฑลทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ในการนี้ประทานวโรกาสให้พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมเสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสรงน้ำ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยนายสิปป์บวร  แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะโฆษกพศ. คนที่ 2  กล่าวว่า หลังจากที่พ.ต.ท.พงศ์พร และข้าราชการพศ. ได้สรงน้ำสมเด็จพระสังฆราชแล้ว พระองค์ได้ประทานพระโอวาทแก่ข้าราชการและประชาชนความว่า  ขอให้รักษาประเพณีอันดีงามของไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน อยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้  ซึ่งพระดำรัสดังกล่าวสร้างความปีติแก่ข้าราชการพศ.และประชาชนชาวไทยเป็นอยากมาก

   ข้อมูลข่าวจาก

Facebook Comments