ข้าราชการเฮ! รัฐเพิ่มสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 2,500-6,000 บาท

0
862
views
สวัสดิการข้าราชการ

สวัสดิการข้าราชการ/ ปรับขึ้นสวัสดิการค่าเช่าบ้านข้าราชการในทุกประเภทตั้งแต่ พลเรือน ศาลยุติธรรม อัยการ ข้าราชการรัฐสภา ตำรวจ ทหาร ครูผู้ช่วย อาจารย์ เฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 2,500 – 6,000 บาท

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 กำหนดบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการพลเรือน ข้าราชการศาลยุติธรรม ข้าราชการธุรกิจการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการรัฐสภา ตำรวจ ทหาร ครูผู้ช่วย อาจารย์ เฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 2,500 – 6,000 บาท ส่วนข้าราชการชั้นผู้น้อยปรับขึ้นประมาณ 1 พันบาท

ทั้งนี้ สำหรับตำแหน่งบริหารระดับต้น เงินเดือนตั้งแต่ 24,400 บาท แต่ไม่ถึง 34,270 บาท ค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ 5,000 บาท เงินเดือนตั้งแต่ 34,270 บาทขึ้นไป และระดับสูง ค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ 6,000 บาท ส่วนตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น เงินเดือนตั้งแต่ 19,860 บาท แต่ไม่ถึง 27,887 บาท ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 4,000 บาท , เงินเดือนตั้งแต่ 27,887 บาท แต่ไม่ถึง 34,270 บาท ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 5,000 บาท เงินเดือนตั้งแต่ 34,270 ขึ้นไป ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 6,000 บาท ส่วนตำแหน่งระดับสูง เงินเดือนตั้งแต่ 24,400 บาท แต่ไม่ถึง 34,270 บาท ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 5,000 บาท ส่วนเงินเดือนตั้งแต่ 34,270 บาทขึ้นไป ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 6,000 บาท

ส่วนตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน เงินเดือนตั้งแต่ 4,870 บาท แต่ไม่ถึง 15,065 บาท ค่าเช่าบ้านไม่เกิน เดือนละ 2,500 บาท ข้าราชการตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย ค่าเช่าบ้าน ไม่เกิน เดือนละ 3,000 บาท ผู้พิพากษาประจำศาล อัยการจังหวัดผู้ช่วยถึงตำแหน่งอัยการประจำกอง ไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ไม่เกินเดือนละ 5,000 บาท ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น อัยการประจำจังหวัด ไม่เกินเดือนละ 6,000 บาท ข้าราชการตำรวจ และทหาร ระดับพ.2 และป.1 ค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ 2,500 บาท ระดับส.2 ชั้น 19 ขึ้นไป ไม่เกิน เดือนละ 5,000 บาท

ครูผู้ช่วย ขั้นที่ 1-8.5 ได้ไม่เกินเดือนละ 2,500 บาท อันดับ คศ.2 ขั้นที่ 17 ขึ้นไป ได้ไม่เกินเดือนละ 6,000 บาท อาจารย์ เงินเดือนตั้งแต่ 10,190 บาท แต่ไม่ถึง 15,065 บาท ค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ 2,500 บาท ศาสตราจารย์ ได้ไม่เกินเดือนละ 6,000 บาท

ดูอัตราค่าเช่าบ้านปรับใหม่เพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/098/22.PDF

ข้อมูลข่าวจาก