ปลัดกทม.เผย 2.4 หมื่นคน แห่สมัครสอบ “ครูผู้ช่วย” แต่ตำแหน่งว่างแค่ 1,000 อัตรา

0
430
views
สอบครูผู้ช่วย
สอบครูผู้ช่วย

สอบครูผู้ช่วย / เมื่อวันที่ 31 มีนาคม นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับ นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 ที่สนามสอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สนามสอบศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางศิลปสวย เปิดเผยว่า การสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 24,542 คน แต่มีผู้เข้าสอบ 13,460 คน คิดหรือเป็นร้อยละ 55 ของจำนวนผู้สมัครสอบทั้งหมด ทั้งนี้ กทม.จัดสนามสอบรองรับผู้เข้าสอบไว้ 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยการราชดำเนิน และศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับการจัดการสอบแข่งขันมีทั้งหมด 15 รายวิชา มีระบบการจัดสอบและการป้องกันการทุจริตการสอบอย่างรัดกุม เป็นไปตามมาตรฐาน คาดว่าการจัดการสอบแข่งขันในครั้งนี้จะได้ครูผู้ช่วยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ให้กับสถานศึกษาของ กทม.ในตำแหน่งที่ยังขาดแคลนประมาณ 1,000 ตำแหน่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ 15 กลุ่มสาระวิชา ประกอบด้วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย ประถมศึกษา ดนตรีสากล ดนตรีไทย วัดผล คหกรรม ศิลปศึกษา-วาดเขียน บรรณารักษ์ แนะแนว การศึกษาพิเศษ คอมพิวเตอร์ และวิชาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ในจำนวนผู้เข้าสอบ 24,542 คน แบ่งเป็น ชาย 5,800 คน และหญิง 18,742 คน โดยเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร 3,816 คน และต่างจังหวัด 20,726 คน ในจำนวนนี้มีผู้สมัครสอบที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 3 ประเภท ได้แก่ ความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว การได้ยิน และการมองเห็น 28 คน

ที่มา : มติชนออนไลน์

งานราชการที่เปิดสอบในตอนี้