เปิดสอบครูผู้ช่วย2562 กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 30 อัตรา

0
1024
views
สอบครูผู้ช่วย62

สอบครูผู้ช่วย62/กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ไปบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนหัวหิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 30 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 30 อัตรา
อัตราเงินเดือน ขั้น 15,050 บาท

สำหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ขั้น 15,800 บาท

สำหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี และขั้น 15,800 บาท

สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 10 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รวม 30 อัตรา ดังนี้
– กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกอนุบาล/ปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา
– กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา
– กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
– กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
– กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 5 อัตรา

– กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
– กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกสุขศึกษา จำนวน 2 อัตรา
– กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
– กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
– กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคหกรรม จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบงานราชการ สามารถขอใบสมัครและแบบประเมินประวัติและประสบการณ์ ได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ http://www.pknpeo.go.th/news-detail_1876_26520 โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานครบถ้วนด้วยตนเองที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (บ้านหนอกหิน) 329/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตั้งแต่วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม – วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้