ตม. เตรียมจัดสอบนายสิบตำรวจหญิงและชาย สายงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จำนวน กว่า 1,000 อัตรา >>#รับวุฒิ ม.6/ปวช. /กศน.

0
6207
views
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เตรียมเปิดสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือ ตม. จำนวน กว่า 1,000 อัตรา >>#รับวุฒิ ม.6/ปวช. ขึ้นไป

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

“บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล  ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีนโยบายที่จะเปิดรับสมัครสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งในภาพรวมกำลังตำรวจตรวจคนเข้าเมือง มีกำลังพล 4,000 กว่านาย ไม่เพียงพอกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี เพื่อให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทำงานเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

สอบตำรวจ
สอบตำรวจ

จึงมีแนวนโยบายเพิ่มกำลังพลตำรวจตรวจคนเข้าเมือง อีกว่า 1,000 อัตรา ในระดับรองสารวัตร หรือนายร้อยตำรวจ และชั้นประทวน หรือนายสิบตำรวจ ให้มีจำนวนมากขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อสอดรับงานภารกิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพียงพอต่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

สำหรับพันธกิจและหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีด้วยกัน 3 ข้อ

1.ตรวจสอบคัดกรองชาวต่างชาติ(คนต่างด้าว) ที่จะเข้ามาและอยู่ต่อในประเทศอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพมุ่งสู่การขจัดปัญหาทางสังคมและอาชญากรรมข้ามชาติ

สอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
สอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

2.ดำเนินงานเพื่อรองรับสังคมโลกาภิวัตน์เชื่อมโยงผู้คนและสังคมโลกแบบไร้รอยต่อ (seamless connectivity)

สอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
สอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

และ3.มุ่งสู่ Immigration 4.0 โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบคัดกรองเพื่อการเข้าและขออยู่ต่อในประเทศไทยอย่างถูกต้อง และแม่นยำรวมถึงการให้บริการที่ทันสมัย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพันธกิจภารกิจหลักที่ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองต้องเร่งดำเนินการ

สอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
สอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

วันนี้สอบราชการดอทคอม Sobrajakan.com มีความคืบหน้าในการรับสมัครสอบตำรวจหญิง และตำรวจชาย ในสายงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง มาอัพเดท ให้น้องๆ ได้เตรียมพร้อมสำหรับการสอบนายสิบตำรวจในครั้งนี้ โดยเฉพาะน้องผู้หญิง ที่ต่างเฝ้ารอมานานเป็นปีๆ ที่จะสานฝันตัวเองสมตามตั้งใจ เป็นตำรวจหญิง ให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ ส่วนน้องผู้ชายที่พลาดในการสอบนายสิบตำรวจครั้งล่าสุดที่ผ่านมา ก็ได้มีโอกาสแก้มือ ในการสอบเข้าเป็นนายสิบตำรวจสังกัดสำนักงานตำรวจเข้าเมือง รายละเอียดดังนี้

กองบัญชาการศึกษา(บช.ศ.) ร่วมกับ สตม. ดำเนินการรับสมัคร และกระบวนการสอบแข่งขัน ฝึกอบรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
1.อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์
2.ชายสูง 160 ซม. ขึ้นไป และมีขนาดรอบอก 77 ซม. ขึ้นไป
3. หญิงสูง 150 ซม. ขึ้นไป
4. ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์ ของ
มติ ก.ตร. เมื่อ 30 ก.ย.2558
5. วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า

กำหนดการรับสมัครสอบเข้าเป็นตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

รับสมัครสอบนายสิบตำรวจ ตม.
วันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2562  ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2562

สอบนายสิบตำรวจความรู้ภาษาอังกฤษ
วันที่ 28 ถึง 30 มีนาคม 2562

สอบนายสิบตำรวจความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วันที่ 20 พฤษภาคม 2562

สอบสัมภาษณ์ 
วันที่ 14 สิงหาคม 2562

ข่าวการเปิดสอบตำรวจที่ผ่านมา

สอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
สอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

ข้อมูลนี้เป็นร่างการดำเนินการรับสมัครสอบนายสิบตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งที่ผ่านมาโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงร่างประกาศน้อยมาก สอบราชการดอทคอมจึงเห็นว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่ตั้งตาเฝ้ารอคอยมานานนับปี ได้รับทราบข่าวการรับสมัครสอบตำรวจในครั้งแล้ว จะมีการเตรียมตัวสอบได้ทัน หรือจะได้นำข้อมูลนี้ไปวางแผนในการเตรียมตัวสมัครสอบต่อไป

งานราชการอื่นๆ

สอบราชการ