สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 118 อัตรา

0
6991
views
สอบตำรวจตระเวนชายแดน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 118 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
  • วุฒิ ม.6/ปวช.หรือเทียบเท่า
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 – 25 ปีบริบูรณ์
  • ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบตำรวจ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org ตั้งแต่วันที่ 6-13 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้