อัพเดท!! ข่าวเปิดรับสมัครสอบตำรวจปราบปราม (30 ต.ค.-6 พ.ย. 2561) นี้

0
13266
views
สอบตำรวจปราบปราม

อัพเดท!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) (สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) ประจำปีงบประมาณ 2562 หลายอัตรา

สอบตำรวจปราบปราม/คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย

2.วุฒิ ม6/ปวช. หรือเทียบเท่า

3.อายุ 18 – 27 ปีบริบูรณ์

4.ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

สอบตำรวจปราบปราม

 

รายละเอียดการรับสมัคร

1.ออกประกาศและประกาศรับสมัครคัดเลือก วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2561

2.รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 30 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2561

  1. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบและสถานที่สอบ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

4.สอบข้อเขียน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

5.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 5 ธันวาคม 2561

6.ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง/ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย วันที่ 11-27 ธันวาคม 2561

-ว่ายน้ำ ระยะทาง 25 เมตร

-วิ่ง ระยะทาง 1000 เมตร

-ยืนกระโดดไกล/วิ่งเก็บของ ระยะทาง 10 เมตร

-วิ่งระยะสั้น 50 เมตร

7.ประกาศผลตรวจร่างกาย (ผู้ไม่ผ่าน) วันที่ 7 มกราคม 2562

8.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก/ผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง วันที่ 28 มกราคม 2562

9.รายงานตัวเข้ารับฝึกอบรม วันที่ 1 กมพาพันธ์ 2562

สอบตำรวจปราบปราม

***ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ในการเตรียมตัวเข้าสอบในเร็วๆนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมทางเพจจะแจ้งให้ทราบอีกที*** 

อนุมัติแล้ว!! เปิดรับสมัครสอบ นายสิบตำรวจชาย/หญิง จำนวน 387 อัตรา