ด่วน!! สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประกาศรับสมัครสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง แล้ว

0
3919
views
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

รับสมัครข้าราชการตำรวจสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อแต่งตั้งเลื่อนเป็นชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด สตม. จำนวน 163 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (นายร้อยตำรวจ) ในสังกัด สตม. (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)จำนวน 163 อัตรา

สอบตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง สตม.

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบเข้าแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและอัตราที่เปิดรับสมัครและสายสอบตำรวจฯ

1.ตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 102 อัตรา  แบ่งเป็น

1.1 สายบัญชี จำนวน 8 อัตรา    ใช้อักษรย่อของสายสอบหมายเลข 1
1.2 สายอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 94 อัตรา  ใช้อักษรย่อของสายสอบหมายเลข 2

  1. ตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม เฉพาะเพศชาย จำนวน 61 อัตรา ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและสืบสวน   ใช้อักษรย่อของสายสอบหมายเลข 3

คุณสมบัติและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่จะเข้าสมัครสอบตำรวจและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี หรือ พาณิชยศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สว. (รองสารวัตร) กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่การเงินและพัสดุ และการเงินและบัญชี

รับสมัครสอบตำรวจและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ จำนวน 94 อัตรา เพื่อ ดำรงตำแหน่ง รอง สว. (รองสารวัตร) กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ธุรการ นโยบายและแผน สถิติและข้อมูล สวัสดิการและส่งกำลังบำรุง

รับสมัครสอบตำรวจและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (เพศชาย) ผู้มีวุฒินิติศาสตรบัณฑิต  จำนวน 61 อัตรา เพื่อ ดำรงตำแหน่ง รอง สว. (รองวารวัตร) กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและสืบสวน

ดาวน์โหลดใบสมัครสอบตำรวจ ตม. ด้านล่างบทความ

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามภาพเอกสารประกอบ

รับสมัครสอบตำรวจตรวจค้นเข้าเมือง สตม.

รับสมัครสอบตำรวจตรวจค้นเข้าเมือง สตม.

 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจ

ข่าวสอบตำรวจตำแหน่งอื่นๆ

ข่าวสอบนายสิบตำรวจ

งานราชการอื่นๆที่รับสมัครขณะนี้