ด่วน!! ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก/ผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง นสต. ประจำปี 2561

0
990
views
งานราชการ

การรับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจรับสมัครบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2560 จำนวน 5,000 อัตรา (นสต.)

.1, .2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, บช.ตชด. และ บช.. รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2560

 ประกาศรับสมัครฯ (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 60)

1.รับสมัคร

2.พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร (ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 61 เป็นต้นไป)

3.ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน

4.ประกาศผังที่นั่งสอบ อาคาร ห้องสอบ แถวสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน

5.ประกาศผู้สอบผ่านข้อเขียน

6.ประกาศผลการตรวจร่างกาย

สอบราชการ

รายละเอียดทางเว็บไซต์คลิก: http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx 

Facebook Comments