สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุ นายร้อยตำรวจ และ นายสิบตำรวจ 450 อัตรา

0
41720
views
สอบตำรวจ62

สอบตำรวจ62/ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562 จำนวน 450 อัตรา รายละเอียดดังนี้

สอบตำรวจ62 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ) จำนวน 350 อัตรา

สังกัด: หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ตร.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย/หญิง
  • วุฒิการศึกษา ม.6 /ปวช.หรือเทียบเท่า
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 – 35 ปี บริบูรณ์
  • เพศชาย ส่วนสูงไม่น้อบกว่า 160 ซม.รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
  • เพศหญิงส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.

2.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) จำนวน 100 อัตรา

สังกัด: สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย/หญิง
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีประยุกต์ สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 – 35 ปี บริบูรณ์
  • เพศชาย ส่วนสูงไม่น้อบกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
  • เพศหญิงส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.

การรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร วันที่ 22-29 ก.ค. 2562

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.policeadmission.org  วันที่ 30 ก.ค. – 20 ส.ค.2562

สอบข้อเขียน วันที่ 17 พ.ย. 2562

ประกาศรายชื่อ วันที่ 28 ม.ค. 2563

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้