อนุมัติแล้ว!! เปิดสอบตำรวจ63 อีกรอบ จำนวน 9,000 อัตรา

0
36286
views
สอบตำรวจ63

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ กรอบอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการชั้นประทวนตั้งใหม่ จำนวน 9,000 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  1. ภารกิจถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (บช.น. และ ภ.๑ – ๙) จำนวน 4,500 อัตรา
  2. ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน จำนวน 3,500 อัตรา
  3. ภารกิจด้านนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 อัตรา
  4. ภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพื้นที่ต่างๆ จำนวน 900 อัตรา

ทั้งนี้ ครม.ในที่ประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 อนุมัติตามที่เสนอให้ ตำรวจ เร่งรัดการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในอัตราตั้งใหม่ จำนวน 9,000 อัตรา ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วหรือภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจาก ครม.

***ในส่วนรายละเอียดต่างๆ ในการสมัคร รวมถึงคุณสมบัติการสมัคร ทางเราจะแจ้งให้ทราบอีกที หลังจากมีการออกประกาศวันรับสมัครที่ชัดเจน***

คุณสมบัติที่เปิดรับสมัคร

  • ผู้สอบแข่งขันบุคคลเป็นผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ กศน. 
  • สายปราบปราม อายุ 18-27 ปีบริบูรณ์ (รอประกาศอย่างเป็นทางการ)
  • สายอำนวยการ อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ (รอประกาศอย่างเป็นทางการ)
  • เพศชาย ส่วนสูงไม่น้อบกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
  • เพศหญิงส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.

รายละเอียดการสอบตำรวจที่ผ่านมา