สอบท้องถิ่น ประะกาศรับสมัครท้องถิ่นเดือนกุมภาพันธ์นี้

1
15742
views
สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น/ กสถ. กำหนดประกาศรับสมัครท้องถิ่นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และจะมีการจัดสอบในช่วงเดือนพฤษภาคม ในส่วนสายงานผู้บริหารเมษายนจะประกาศรับสมัคร

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดให้มีการประชุมหารือข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีประเด็นที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น ดังนี้

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)ได้กำหนดช่วงเวลาการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ไว้

 -โดยประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จะประกาศรับสมัคร
-ช่วงเดือนมีนาคม 2562 จะดำเนินการรับสมัคร
-ช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 จะดำเนินการสอบ

-ช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 จะประกาศผลสอบ

ในส่วนของการสรรหาสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดช่วงเวลาไว้

-ช่วงเดือนเมษายนจะประกาศรับสมัครสอบ

-ช่วงเดือนมิถุนายนจะดำเนินการสอบ

-และช่วงเดือนกรกฎาคมจะประกาศผลสอบ


ทั้งนี้ให้ผู้ที่จะสมัครสอบท้องถิ่นให้เตรียมตัวสอบได้เลย ในส่วนของวันที่เปิดรับสมัครจะแจ้งให้ทราบอีกที คาดว่าจะประกาศลงเว็บไซต์ในเร็วๆนี้แน่นอน

อ่าน:สำรวจตำแหน่ง-อัตราว่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เตรียมสอบบรรจุ

ข้อมูลจาก:กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น