การขอทราบผลคะแนนการสอบ สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

0
3056
views
งานราชการ

 

ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ไปแล้วนั้น

ได้มีผู้สอบถามและประสงค์จะขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันเป็นจำนวนมาก และจึงขอเรียนว่า
โดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ให้มหาวิทยาลัยบูรพา ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครสอบในการขอทราบผลการสอบแข่งขันดังกล่าว

ซึ่งการขอทราบผลคะแนนสอบ ควรมีดำเนินการ ดังนี้
1. ส่งอีเมลไปที่ dlaapc2560@gmail.com
2. แจ้งข้อมูลในการสอบ ได้แก่ ชื่อนามสกุลผู้สมัคร หมายเลขประจำตัวผู้สอบ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่งที่สมัครสอบ กลุ่มภาค/เขตที่สมัคร เป็นต้น
3. แจ้งความประสงค์ขอทราบผลคะแนนสอบ
4. รูปภาพเอกสารหลักฐาน บัตรประจำตัวผู้สอบ , บัตรประจำตัวประชาชน

 

ข้อมูลจาก: https://www.facebook.com/Suttipong-Juljarern-238857376272570/