สอบท้องถิ่น62 เปิดสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น จำนวน 8,579 อัตรา

0
26010
views
สอบท้องถิ่น62
สอบท้องถิ่น62

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครในแต่ละกลุ่มภาคเขต

1.1.ภาคเหนือ เขต 1

1.2.ภาคเหนือ เขต 2

1.3.ภาคกลาง เขต 1

1.4.ภาคกลาง เขต 2

1.5.ภาคกลาง เขต 3

1.6.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1

1.7.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2

1.8.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3

1.9.ภาคใต้ เขต 1

1.10.ภาคใต้ เขต 2

2.บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่รับสมัคร

3.หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน (คลิกที่นี่)

การสมัครสอบ

สมัครสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://dlaapplicant2562.com ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการที่เปิดสอบในตอนนี้