สอบตำรวจ62 สตช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุนายร้อยตำรวจ จำนวน 465 อัตรา

0
32249
views
สอบนายร้อยตำรวจ62

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร/สอบคัดเลือกตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562 จำนวน 465 อัตรา รายละเอียดดังนี้

สอบนายร้อยตำรวจ62 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี สาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 145 อัตรา

 • ตำแหน่ง รอง สว. (ทนท.ประมวลผล)
 • ตำแหน่ง รอง สว. (ทนท.บริการการศึกษา)
 • ตำแหน่ง รอง สว. (ทนท.ตรวจสอบภายใน)
 • ตำแหน่ง รอง สว. (ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชี)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาต่างๆ ตามที่กำหนด
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 – 35 ปี บริบูรณ์
 • เพศชาย ส่วนสูงไม่น้อบกว่า 160 ซม.รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • เพศหญิงส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.

2.รับสมัครและคัดเลือกตำรวจชั้นประทวนเข้ารับราชการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 320 อัตรา

กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรี สาขาต่างๆ (กลุ่มอำนวยการ)

 • ตำแหน่ง รอง สว. (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน)
 • ตำแหน่ง รอง สว. (ปฏิบัติหน้าที่ด้านแผนงานและวิเคราะห์งานบุคคล)
 • ตำแหน่ง รอง สว. (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ)

กลุ่มผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี (จ.ส.ต.-ด.ต.)

 • ตำแหน่ง รอง สว. (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ)

การรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร วันที่ 13-19 ส.ค. 2562

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.policeadmission.org วันที่ 22 ส.ค.-11 ก.ย.2562

สอบข้อเขียน วันที่ 12  ม.ค. 2563

ประกาศรายชื่อ วันที่ 24 มี.ค. 2563

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้