สอบตำรวจ62 เปิดรับสมัครสอบบรรจุนายร้อยตำรวจ (ชาย/หญิง) จำนวน 1,000 อัตรา

0
34161
views

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดำเนินการสรรหาข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร เพื่อดำรตำแหน่ง รองสารวัตร (สอบสวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมจำนวน 1,000 อัตรารายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการรับสมัคร

1.รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2562 จำนวน  250 อัตรา

เป็นพนักงานสอบสวน (ที่เป็นข้าราชการตำรวจอยู่แล้ว) ผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์และเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2562

2.รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานสอบสวน พ.ศ. 2562 จำนวน 750 อัตรา

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2562

การสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบตำรวจ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.org ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. – 17 พ.ค.62 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้