สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 715 อัตรา

0
3071
views
สํานักการแพทย์

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสํานักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2560
ด้วยสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนัก ก.ก.) จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสํานักการแพทย์ มีรายละเอียดดังนี้


ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตําแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่
1.สอบราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน  จํานวน 11 อัตรา
2. สอบราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จํานวน 50 อัตรา

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่
1. สอบราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 179 อัตรา
2. สอบราชการ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 9 อัตรา
3. สอบราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวน 339 อัตรา
4. สอบราชการ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ จํานวน 35 อัตรา
5. สอบราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จํานวน 6 อัตรา

6. สอบราชการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ จํานวน 4 อัตรา
7. สอบราชการ ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ จํานวน 8 อัตรา
8. สอบราชการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จํานวน 11 อัตรา
9. สอบราชการ ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ จํานวน 3 อัตรา
10. สอบราชการ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ จํานวน 5 อัตรา
11. สอบราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 27 อัตรา
12. สอบราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 23 อัตรา
13. สอบราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 5 อัตรา

การรับสมัครสอบราชการ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบราชการ คัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการ สํานักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทร 02-2249711 หรือ โทร 02-2207534 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมที่:ไฟล์ประกาศสอบงานราชการ

>>>งานราชการ เปิดสอบราชการ หลายอัตรา หลายตำแหน่ง คลิกที่นี้!!<<<

 

สอบราชการ งานราชการ สอบตำรวจ ทหาร พยบาล ครู ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล รัฐวิสาหกิจ สอบราชการ61 งานราชการ61 สอบตำรวจ61 ทหาร61 พยบาล61 ครู61 ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล61 รัฐวิสาหกิจ61 ข่าวการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ งานเอกชน อาชีพ ข่าวงานราชการล่าสุด ข่าวเปิดสอบงานราชการล่าสุด เปิดสอบครูล่าสุด เปิดสอบครูผู้ช่วยล่าสุด สอบราชการ งานราชการ สอบตำรวจ ทหาร พยบาล ครู ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล รัฐวิสาหกิจ สอบราชการ61 งานราชการ61 สอบตำรวจ61 ทหาร61 พยบาล61 ครู61 ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล61 รัฐวิสาหกิจ61 ข่าวการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ งานเอกชน อาชีพ ข่าวงานราชการล่าสุด ข่าวเปิดสอบงานราชการล่าสุด เปิดสอบครูล่าสุด เปิดสอบครูผู้ช่วยล่าสุด