สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุราชการ 4 อัตรา

0
1584
views
งานราชการ

ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา
วิชานิติศาสตร์
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

สอบราชการ

 

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.bb.go.th ตั้งแต่วันที่ 1-22 พฤษภาคม 2561  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ