สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุงานราชการ 100 อัตรา

0
16561
views
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

1.ตําแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ จำนวน 80 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี

2.ตําแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินการ) จำนวน 15 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน

ผู้ที่สนใจจะสมัครงานราชการ สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ https://oag.thaijobjob.com วันที่ 22 เมษายน-14พฤษภาคม 2562 ตลอต 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการที่เปิดสอบในตอนนี้