สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา

0
5822
views
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) จำนวน 19 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 9 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนง 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบงานราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 สำนักพัฒนาระบบบริหารบุคคลและนิติกร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6 ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 กรกฎาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ)

1. ไฟล์ที่ 1 [‘ ขนาดไฟล์ 614.99 KB ‘]
2. ไฟล์ที่ 2 [‘ ขนาดไฟล์ 53.49 KB ‘]
3. ไฟล์ที่ 3 [‘ ขนาดไฟล์ 35.85 KB ‘]

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้