สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 50 อัตรา

0
15625
views
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 50 อัตรา รายละเอียดดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า/ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

1.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
2.ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน
3.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
4.ตำแหน่ง นักจัดซื้อและการพัสดุ
5.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6.ตำแหน่ง นักวางแผนโครงการ
7.ตำแหน่ง นักจัดการงาน

8.ตำแหน่ง นักองค์กรสัมพันธ์
9.ตำแหน่ง นักการค้าต่างประเทศ
10.ตำแหน่ง นักสืบสวนสอบสวน
11.ตำแหน่ง นิติกร
12.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ
13.ตำแหน่ง นักเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า/การรับสมัครสอบ

สมารถสมัครได้ทางทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2561  ที่เว็บไซต์ https://www.otcc.or.th และhttps://otcc.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)