สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา

0
758
views
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://sepo.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์

งานราชการที่เปิดสอบในตอนนี้