สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

0
772
views
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง พนักงานส่งสริมการลงทุน (ปฏิบัติงานสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขาธิการ) จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่ง พนักงานส่งสริมการลงทุน (ปฏิบัติงานสังกัดกองบริหารการลงทุน 5) จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการลงทุน จำนวน 3 อัตรา


การรับสมัครงาน

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ สามารถสมัครได้ที่https://boi.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง

งานราชการที่เปิดสอบในตอนนี้