สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบราชการ 4 อัตรา

0
552
views
 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้

 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขา วิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน/การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบราชการ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://boi.thaijobjob.com