สำนักงานตำแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ63 จำนวน 6,400 อัตรา

0
5102
views

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 6,400 อัตรา รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • เป็นบุคคลภายนอกเพศชาย
  • อายุ 18 – 27 ปีบริบูรณ์
  • วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
  • ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆตามที่กำหนด

การรับสมัคร

  • ประกาศรับสมัคร 25-29 ตุลาคม 2562
  • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2562
  • สอบข้อเขียน 10 ธันวาคม 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบ 27 มกราคม 2563
  • เว็บไซต์ www.policeadmission.org

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้