สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ

0
1470
views
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้

สำนักงานนโยบายฯ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.สำนักงานนโยบายฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาที่กำหนดในไฟล์แนบ

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันทุกสาขา ที่ ก.พ.รับรอง

 

วิธีการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://onep.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ